Brave Kids Together

Brave Kids Together

Inclusive project

Projekt Brave Kids Together jest rozszerzoną wersją projektu Brave Kids, który Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia organizuje już od 9 lat. Do udziału w projekcie zaproszone zostały artystyczne grupy dziecięce i młodzieżowe z różnych środowisk i krajów (w tym osoby z niepełnosprawnościami) z m.in Polski, z Rumunii. Efektem ich wspólnej pracy artystycznej będzie interdyscyplinarny, wielokulturowy spektakl stworzony przez wszystkich zaproszonych artystów, zaprezentowany na profesjonalnej scenie w Wałbrzychu i Wrocławiu.

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia przestrzeni dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do integracji, działań kreatywnych. Ideą projektu jest różnorodność jako wartość oraz wiara w to, że każda osoba, niezależnie od pochodzenia czy stopnia niepełnosprawności jest w stanie wnieś pozytywny wkład w otoczenie. Sztuka jest narzędziem, które pozwala to wyrazić.

Grupy artystyczne zaproszone do Brave Kids Together uczestniczyć będą w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych instruktorów artystycznych. Jedną z najistotniejszych zasad modelu pracy Brave Kids jest zasada „dzieci uczą dzieci". Warsztaty oparte są na partnerstwie między dorosłymi i uczestnikami, czemu towarzyszy atmosfera szacunku i otwartości. Projekt angażuje różne grupy społeczne i wiekowe, integruje i włącza w lokalne życie kulturalne, wzmacnia współpracę między organizacjami zajmującymi się edukacją pozaformalną, terapeutami, artystami, pedagogami specjalnymi, wolontariuszami i seniorami.

Projekt Brave Kids Together odbędzie się we dniach 18.10 do 25.10.2018 we współpracy z Fundacją EMU w Zagórzu Śląskim, Wałbrzychu i Wrocławiu. 

Harmonogram:

19.10 Prezentacje grup uczestniczących w projekcie / Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

24.10 Pokaz spektaklu finałowego Brave Kids Together w Wałbrzychu / Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki

25.10 Pokaz spektaklu Finałowego Brave Kids Together we Wrocławiu / Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3

Projekt Brave Kids Together odbywa się pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia i Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
 
Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, gminy Wrocław, gminy Wałbrzych oraz współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej "Kreatywna Europa”.
 
Więcej informacji wkrótce.
 
KONTAKT:
Wrocław: Agnieszka Ćwieląg | [email protected]
Wałbrzych: Magdalena Sawicka | [email protected] 
 
 
 
 
 
Partnerzy:

Aktualności