Miasta Brave Kids

BIAŁYSTOK
OBORNIKI ŚLĄSKIE
PRZEMYŚL
WAŁBRZYCH
Warszawa
Wrocław

WROCŁAWGłówne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu, prowadzi je Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Dołaczają do nas wspaniałe organizacje z innych miast, razem z nami współtworząc projekt w Polsce.

We Wrocławiu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Klub Anima, ul. Pilczycka 47 (od 19 do 23 czerwca)
Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6 (od 26 do 30 czerwca).
Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids odbędzie się w Hali Stulecia 11 lipca

BIAŁYSTOKOrganizatorami Brave Kids w Białymstoku są:
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal

WIDOK zajmuje się nieformalną edukacją artystyczną. Pomagamy w dostępie do kultury tym, którzy mają "wszędzie daleko". Prowadzimy program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizujemy warsztaty, podejmujemy nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne. Szczególnie interesuje nas sztuka związaną z miejscem. Obszar, w którym działamy wydaje się nam miejscem wartym szczególnej uwagi. Są to graniczące z Białorusią tereny wschodniej Polski. Czas płynie tu nieco wolniej. Może właśnie dzięki temu zachował się tu tradycyjny wiejski krajobraz z czystą przyroda i drewnianym budownictwem. Doceniamy znaczenie historii i tradycji, jednak szukamy nowoczesnych rozwiązań, sposób pracy i rozwoju. Myślimy kategoriami sztuki współczesnej.

Misją Fundacji Narwal jest tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kulturę i sztukę. Wspieramy szczególnie tych, którzy dostęp do kultury i sztuki mają ograniczony ze względu na swoją sytuację społeczną. Teatr ma za sobą wiele działań poświęconych przeciwdziałaniu wykluczeniem i marginalizacji społecznej. Naszym celem jest także wzmacnianie inicjatyw oddolnych, wspieranie twórców, grup nieformalnych i innych organizacji pozarządowych. Jesteśmy aktywnym członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i posiadamy nadawany przez tą organizacją Certyfikat Jakości.

W Białymstoku warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Uniwersyteckie Centrum Kultury, Białystok, ul. Ciołkowskiego 1N

Organizatorami Brave Kids w Białymstoku są:
Katarzyna Siwerska
Anna Żebrowska
Łukasz Szczepański

KOSZYCEOrganizatorem Brave Kids w Koszycach jest Stowarzyszenie Haliganda, które od 16 lat pracuje z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 12 roku życia, ich rodzicami i artystami. Haliganda stwarza przestrzeń dla wszystkich kreatywnych osób w każdym wieku, w której nie liczy się status społeczny i nie ma uprzedzeń. Posiada własny teatr, który występuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, organizuje również Międzynarodowy Festiwal dla rodzin z dziećmi Haligandaland

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Brave Kids w Koszycach i zakochaliśmy się w tym projekcie. Jesteśmy pewni, że dzieci i liderzy ponownie pokochają miasto i Haligandę. Wiemy, że nasza współpraca z Wrocławiem będzie owocna. Jesteśmy szczęśliwi, że projekt przyciągnął uwagę i uzyskał patronat prezydenta Słowacji, Rzecznika Praw Dzieci i Słowackiego Komitetu ds. UNESCO. Mamy nadzieję, że Brave Kids stanie się niesamowitym, dorocznym wydarzeniem kulturalnym na Słowacji. Czekamy na was w Koszycach!

PRZEMYŚLOrganizatorem Brave Kids w Przemyślu jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM, której nazwa odzwierciedla naszą otwartość na odmienne kultury, kontynenty. Działalność Fundacji opiera się na przekonaniu zaczerpniętym z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że każdy człowiek, jako członek społeczeństwa, ma prawo do urzeczywistniania swych praw społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju osobowości. W wymiarze praktycznym swoją pracę opieramy na doświadczeniu wolontariatu w Meksyku, który uruchomił w nas chęć założenia Fundacji oraz kilkumiesięczny pobyt w takich krajach, jak Chile, Stany Zjednoczone, Irlandia, Szwajcaria, Grecja czy właśnie Meksyk. Dłuższe wyjazdy w połączeniu z projektami dofinansowanymi przez UE zrealizowanymi w partnerstwie z takimi krajami, jak Bułgaria, Belgia, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania czy Włochy, pokazały nam, że budowanie tolerancji i przełamywanie stereotypów można rozpocząć od edukacji międzykulturowej, nauczania języków, spotkań i wymiany zagranicznej dla młodzieży i dorosłych. Kluczowe wydaje się zetknięcie z drugim człowiekiem, spotkanie, doświadczenie tego, co nas łączy i dzieli. Tym właśnie jest Brave Kids - jednoczącym spotkaniem różnorodności!

W Przemyślu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:

Główną organizatorką Brave Kids w Przemyslu jest Magdalena Pardel
wydarzenie tworzą również:
Hanna Trefler, Monika Fedyk - koordynatorki rodzin goszcących.

WAŁBRZYCHGłównym organizatorem Brave Kids w Wałbrzychu jest Fundacja "EMU" im. Elżbiety Marii Urbańskiej powstała z inicjatywy Magdaleny Sawickiej, która zainspirowała się kilka lat temu projektem Brave Kids. Jako inicjatorka zaciekawiła rodzinę, bliskich, przyjaciół oraz znajomych ideą najpiękniejszego projektu świata. Od momentu wejścia w świat Brave Kids przemieniła świat wokół siebie w bardziej kolorowy i radosny. Fundacja powstała z myślą o innych, dla tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Osoby związane z fundacją dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i wspierają osoby z różnych grup wiekowych, społecznych niezależnie od pochodzenia, wyznania, itp. Fundacja prowadzi szereg działań związanych z wielokulturowością, edukacją globalną i międzykulturową na terenie Wałbrzycha i okolic, włącza się aktywnie w działania społeczno-kulturalne w regionie Dolnego Śląska.
Wydarzenia związane z Brave Kids w Wałbrzychu odbędą się przede wszystkim w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym na terenie jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych kompleksów poprzemysłowych w regionie Dolnego Śląska jakim jest Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”.

W Wałbrzychu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 65a

Główną organizatorką i koordynatorką Brave Kids w Wałbrzychu jest Magdalena Sawicka
wydarzenie przygotowują również:
Małgorzata Skrzypnik - koordynator rodzin goszczących
Anabel Carrion Pichaco, Irene Fernández Bermúdez – koordynatorki programu liderów

WARSZAWAOrganizatorem Brave Kids w Warszawie jest Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki powstała w 2009 roku. Od początku istnienia podejmuje inicjatywy edukacyjne, szkoleniowe i kulturalne dla propagowania dialogu międzykulturowego oraz dziedzictwa kulturowego. Realizujemy działania z zakresu zarządzania wielokulturową szkołą, integracji cudzoziemców w Polsce, rozwoju zawodowego i osobistego dla osób z doświadczeniem migracji, edukacji międzykulturowej, współpracy międzynarodowej oraz wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Prowadzimy również programy wspierające rozwój wolontariatu. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu, sektora publicznego, samorządowego i pozarządowego.  Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież, dorośli , w tym nauczyciele.

Brave Kids doskonale wpisuje się w misję Fundacji i wzbogaca jej działania. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy brać w nim udział jako organizacja partnerska. W Warszawie projekt Brave Kids zatacza coraz szersze kręgi, chociaż od początku najbardziej związany jest z jedną dzielnicą - Pragą Południe. To tutaj, w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2, odbywają się warsztaty artystyczne, a spektakle finałowe w Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim. Warsztaty dla liderów i dla dzieci z rodzin goszczących odbywają się w Centrum Społecznym Paca, ul. Paca 40.  Zaangażowanie rodzin goszczących nie uznaje granic między dzielnicami więc przyjeżdżają do nas z całej Warszawy, a niejednokrotnie z miejscowości podwarszawskich. Mamy gorącą nadzieję, że coraz więcej Warszawiaków pokocha ten projekt tak jak my!

W Warszawie warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
warsztaty dla grup Brave Kids
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2
pokazy finałowe 
Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim, ul. Międzynarodowa 67
warsztaty dla liderów i dla dzieci z rodzin goszczących
Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40

Główną koordynatorką Brave Kids w Warszawie jest Aleksandra Ośko
Wydarzenie tworzą również: 
Magda Sokołowska - koordynatorka programu wolontariatu
Iwona Cichowicz - koordynatorka rodzin goszczących
Martyna Gołębiewska i Jan Oliński - liderzy wolontariuszy
a także Marta Wnukowska i Ola Brożyna.

OBORNIKI ŚLASKIEW tym roku, po raz pierwszy drugi etap projektu, od 2 do 13 lipca odbędzie się w Obornikach Śląskich. Przez dwa tygodnie wszyscy uczestnicy Brave Kids będą tu przygotowywali wielki finałowy spektakl w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Obornickim Ośrodku Kultury.