Brave Kids dla Ziemi - wiosna

Brave Kids dla Ziemi - wiosna

Znajdźmy czas na ważne tematy w 2020 roku

Zapraszamy do poszerzenia wiedzy i kompetencji w zakresie istotnych tematów współczesnego świata: zmian klimatu, praw dziecka oraz migracji w ramach „Brave Kids dla Ziemi”.

Zachęcamy do wysłuchania paneli dyskusyjnych, webinariów oraz wzięcia udziału w warsztatach online w maju i czerwcu 2020.

Do kogo je kierujemy?

REJSTRACJA do wydarzeń: https://forms.gle/SGMRsMYoEjGDbYGRA
Wszystkie wydarzenia w ramach cyklu będą transmitowane również w czasie rzeczywistym na profilu Brave Kids na facebooku
Wydarzenie kierowane jest do nauczycieli i nauczycielek, rodziców, młodzieży, a także przyszłych instruktorów i instruktorek Brave Kids. Dołączyć może każdy, gdyż tematy są na tyle ważne, że każdy świadomy obywatel i obywatelka może zdobyć wiedzę jak przyczynić się do realizacji Zrównoważonych Celów Rozwoju. 

Culpeer4change a Brave Kids

Na zaproszenie partnerów z Niemiec – Miasta Koloni oraz organizacji KinderKulturKarawane z Hamburga - projekt Brave Kids dołączył w 2018 roku do globalnego projektu „Culpeer4Change” (2019 - 2021), współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej - EuropeAID. Wspólnie z publicznymi i pozarządowymi instytucjami z siedmiu europejskich krajów i dwóch z Globalnego Południa staramy się dzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie najważniejszych wyzwań globalnego świata: zmian klimatu, praw dziecka oraz migracji. 

Wiedza i kompetencje dotyczące aktualnych wyzwań, ale także zdolności adaptacyjne do zmian klimatu oraz narastających migracji są kluczowe dla młodych ludzi, by świadomie kształtowali swoją rzeczywistość oraz przyszłość, w której przyjdzie im żyć. To dzisiejsza młodzież i dzieci są pierwszym pokoleniem doświadczającym zmian klimatu, jak i ostatnim, które może jej skutkom zapobiec. Odpowiedzialnością nas, osób dorosłych, jest wspieranie ich w dostępie do wiedzy będącej podstawowym narzędziem w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.  

Przestrzegając Praw Dziecka wzmacniamy młodych ludzi w świadomym i sprawiedliwym kształtowaniu świata, we współpracy, przyjaźni i pokoju. 

Wdrażanie idei transformacji społeczno-ekologicznej w szkołach 

Nasza sieć Culpeer4change, obejmująca piętnaście gmin, regionów i organizacji pozarządowych (NGO) w Bułgarii, Danii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Polsce i Słowenii, a także partnerów z Boliwii i Tanzanii, dąży do sformalizowania „Celów Zrównoważonego Rozwoju” w systemach edukacji obowiązujących w zainteresowanych gminach i regionach. W naszym działaniu wykorzystujemy „kulturowe uczenia się od siebie” (CULPEER) oraz wymianę i współpracę młodych artystów z „Globalnego Południa”. Miasta i regiony zyskają również na twórczej wymianie młodzieży szkolnej. Chcemy zwiększać świadomość transformacji społeczno-ekologicznej tworząc murale, przedstawienia oraz organizując konferencje.

Majowa odsłona „Brave Kids dla Ziemi” tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń ekspertów z nauczycielami i nauczycielkami, edukatorami i edukatorkami, a także szeroką społecznością Brave Kids. Równolegle do programu paneli dyskusyjnych i webinariów odbędzie się prezentacja i spotkanie artystycznych grup dziecięcych i młodzieżowych z Boliwi, Gruzji, Indii, Iranu, Polski oraz RPA.

Patronat honorowy Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa Regionalnego 

Wydarzenia zostały objęte patronatem honorowym Komisji Europejskiej Przedstawicielstwa Regionalnego we Wrocławiu, które wskazało, że "edukacja ekologiczna, prawa dzieci, edukacja wielokulturowa i integracja europejska to priorytety Komisji Europejskiej na nadchodzące lata, szczególnie w dobie globalnych zagrożeń dla przyszłości ekologicznej naszej planety. Komisja Europejska chce zachęcić jak największą rzeszę obywateli do konsultacji społecznych w sprawie działań UE dotyczących ochrony klimatu, dlatego dostrzegamy duży potencjał edukacyjny i partycypacyjny w inicjatywach edukacyjnych, takich jak webinarium "Młodzi ludzie i ich rola w transformacji klimatyczno-społecznej", które organizuje Stowarzyszenie Pieśni Kozła".


 

ZAPRASZAMY 

do udziału w cyklu edukacyjnym w ramach Brave Kids dla Ziemi

 

Szczegółowy program oraz zapisy:

https://forms.gle/88XTb6V9ZGe5you16

 

27.05, godz. 12:00 - Panel Dyskusyjny online: 

Prawa Dziecka, zmiany klimatu i migracje w edukacji. 

Dlaczego są tak ważne w czasach globalizacji? 

(Wiktoria Konwent, Magdalena Szymańska z Fundacji Go’n’Act, Arkadiusz Wierzba z Fundacji Ekorozwoju. Prowadzenie: Iwona Frydryszak, Agnieszka Ćwieląg z Brave Kids)

29.06, godz. 12:00 - Pokaz filmu "The story of Brave Kids"

02.06, godz. 12:00 - Prezentacja + warsztat online

Brave Kids - 10 lat unikalnego doświadczenia wrocławskiego projektu. Warsztat modelu pracy dzieci uczą dzieci” (Agnieszka Ćwieląg - instruktorka artystyczna Brave Kids)

 

04.06, godz. 12:00 - Webinarium (w jęz. angielskim)

Razem budujemy lepszy świat -  aktualne wyzwania i praca na rzecz społeczności Kigamboni w Tanzanii (Nassoro Mkwesso, Prezes Kigamboni Community Centre)

 

05.06, godz. 13:00 - Webinarium

 Działania miasta w procesie adaptacji do zmian klimatu

(Adam Zawada - Wiceprezydent Wrocławia | Departament Zrównoważonego Rozwoju)

 

09.06, godz. 12:00 - Webinarium (w jęz. angielskim)

Edukacja Rówieśnicza dla Klimatu. 20 lat doświadczeń niemieckiego projektu KinderKulturKarawane (Teresa Krohn, menedżerka KinderKulturKarawane, Hamburg) 

 

10.06, godz. 12:00 Panel dyskusyjny (w jęz. angielskim)

Brave Kids dla Ziemi - młodzi ludzie i ich rola w transformacji klimatyczno-społecznej (uczestnicy i uczestniczki Brave Kids dla Ziemii, m.in. z Polski, Indii i Iranu)

 

 

Wydarzenie jest częścią programu Brave Kids 2020 finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wrocław, a także  projektu CulPeer4Change współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej EuropeAID DEAR.

Dofinansowano:


 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności