Brave Inclusive

Brave Inclusive

twórczy projekt inkluzyjny | Wrocław, Rzeszów | 2020

Zapraszamy na kolejną odsłonę jednego z naszych Brave - projektów.

W tym roku odbędzie się już 5. edycja we Wrocławiui 2. w Rzeszowie.
Zmieniliśmy nazwę z Brave Together na Brave Inclusive.


Więcej informacji na stronie: bravetogether.pl oraz profilu:facebook.com/BraveInclusive/

Brave Inclusive to zapoczątkowany w 2016 roku projekt kulturalno-artystyczny dla osób, które pragną tworzyć inicjatywy kulturalne w swojej społeczności, w otwartym otoczeniu, włączając w działania osoby z różnych środowisk, w tym z niepełnosprawnościami i mniejszymi szansami . 

Brave Inclusive ma na celu współdziałanie, a także partycypację osób z różnych środowisk w życiu lokalnej społeczności. 

Artystycznym celem kilkumiesięcznych spotkań jest przygotowanie pokazu otwartego dla publiczności. 

Dla pedagogów, terapeutów, animatorów i artystów jest to przestrzeń wymiany metod pracy i wspólne poszukiwanie nowych środków wyrazu.

W tym roku z powodu pandemii przebieg projektu jest dostosowany do bierzącej sytuacji, zaleceń i możliwości. Jednak wszyscy uczestnicy podkreślają jak cenne sa nasze spotkania i wspólne kreatywne działania :)

Aktualności