Brave Kids Together 2020

Brave Kids Together 2020

Kolejn edycja inkluzyjnego projektu Brave Kids

Brave Kids Together - inkluzyjny projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży jest kontynuacją nowej odsłony projektu, której pierwsza edycja odbyła się w październiku 2018.

W 2020 odbyła się trzecia edycja projektu – w trzech odsłonach – w Przemyślu, Rzeszowie oraz we Wrocławiu.

Po wielu latach doświadczeń pracy z grupami z najodleglejszych zakątków świata, pochodzącymi często ze środowisk z mniejszymi szansami, na coraz większą skalę włączamy w swoje działania dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami. Według UNICEFu „młodzi ludzie z niepełnosprawnościami są wśród najbardziej marginalizowanych i najbiedniejszych na świecie.
Są wykluczani z większości edukacyjnych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych wydarzeń" (UNICEF, "Children and Young People with Disabilities Fact Sheet", 2013, s.18). Dzięki aktywnemu włączaniu osób z niepełnosprawnościami w działania artystyczne i kulturalne, możliwa jest ich integracja z osobami pełnosprawnymi. 
 

Projekt odpowiadał na potrzebę stworzenia przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami do integracji, działań kreatywnych i uczestnictwa we wspólnym procesie tworzenia. W 2020 roku odbyły się trzy edycje projektu: na Podkarpaciu (w Rzeszowie i Przemyślu) oraz we Wrocławiu.  


Zapraszając do projektu osoby z różnych środowisk (nie tylko z niepełnosprawnościami) podkreślamy, że różnorodność jest wartością i każda osoba, niezależnie od pochodzenia czy stopnia niepełnosprawności, może wnieść swój pozytywny wkład w otoczenie. Sztuka jest narzędziem, które pozwala tego doświadczyć. 

W ramach projektu odbyły się: 

Trzy edycje wymiany młodzieżowej Brave Kids Together (3-15 sierpień Przemyśl i 17-28 sierpień Rzeszów oraz październik – grudzień we Wrocławiu). 
Lokalna młodzież, pochodząca z różnych grup społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnościami wzięła udział w 10-dniowych warsztatach artystycznych Brave Kids zakończonych pokazem spektaklu finałowego w Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu oraz na scenie plenerowej w ramach Festiwalu „Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury” w Rzeszowie.

Jesienna edycja Brave Kids we Wrocławiu odbyła się w formie hybrydowej – warsztatów i spotkań zarówno we wspólnej przestrzeni, jak i na platformie online. W ramach wrocławskiej edycji warsztaty obejmowały również zajęcia z zakresu sztuk wizualnych (animacja poklatkowa oraz projektowanie i realizację murali artystycznych). 
Zarówno w edycji letniej, jak i jesiennej istotnym elementem pracy warsztatowej był temat środowiska naturalnego oraz Ziemi. 
Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy i instruktorki Brave Kids oraz zaproszeni artyści, przy wsparciu pedagogów oraz tłumacza języka migowego.

Aby zachować międzykulturowy charakter projektu, podczas każdej z edycji odbyły się 2 spotkania online z zagranicznymi grupami artystycznymi Brave Kids z Izraela, Iranu i Indii. Ideą spotkania była wymiana umiejętności i tradycji, elementów sztuki praktykowanej przez daną grupę - np. fragmenty pieśni i choreografii. 

Podsumowanie rezultatów Brave Kids Together we Wrocławiu: 
5 animacji poklatkowych Brave Kids 2020 
5 tematów: Brave Kids | Szacunek | Nasi bohaterowie| Brave Kids dla Ziemi | Ptaki 
60 godzin warsztatów 
50 dzieci i młodzieży z Wrocławia i Wałbrzycha 
5 organizacji partnerskich 
Warsztaty filmowe prowadzili: Szelwa Anna i Daniel Kiermut 

Partnerzy: 
Fundacja "EMU" 
Przed·Pokój H13 
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej 
Centrum na Przedmieściu 
Złotnickie Centrum Spotkań 

Murale: 
- 30 dzieci i młodzieży 
- 3 partnerów: Centrum spotkań Niskie Łąki, Szkoła Inspiracja, Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania oraz Przedszkole nr 49 (to dwa przyległe do siebie budynki) 
- Warsztaty projektowanie i realizacji murali prowadzili Wojciech Kołacz oraz Bartłomiej Sroka 

PARTNER BIZNESOWY: CREDIT AGRICOL

Aktualności