Zapraszamy grupy artystyczne

Zapraszamy grupy artystyczne

posiadające doświadczenie w edukacji domowej w Polsce do wzięcia udziału w Brave Kids Ukraina.

Zapraszamy do współpracy grupy formalne/ nieformalne posiadające doświadczenie w prowadzeniu edukacji domowej do wzięcia udziału w 9. edycji projektu edukacyjno-artystycznego Brave Kids na Ukrainie. Na realizację projektu pragniemy pozyskać grant z Programu RITA (termin składania wniosku: 14 października 2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu planujemy dwa główne działania:

- wymiana dobrych praktyk związanych z prowadzeniem edukacji domowej w Polsce z partnerami na Ukrainie (jesień 2018)

- udział artystycznej grupy dziecięcej prowadzonej w edukacji domowej w Brave Kids Ukraina

BRAVE KIDS UKRAINA

Gdzie: Ukraina (Żydaczów, 60 km od Lwowa)

Kiedy: od 1 do 11 czerwca 2018

Kto: grupa artystyczna sześciorga dzieci w wieku 10 - 16 lat wraz z opiekunem

Koszt: przejazd do Żydaczowa + ubezpiecznie po stronie grupy, koszty pobytu i programu artystycznego pokrywa organizator.  

Szczegóły: Iwona Frydryszak (iwona@bravefestival.pl)