Brave Kids Rumunia

Brave Kids Rumunia

po raz pierwszy w Bukareszcie. 

Po inauguracji tegorocznej edycji Brave Kids - po raz pierwszy w Ukrainie, następnie 8 polskich miastach, które w czerwcu i lipcu gościły młodych artystów z całego świata, wreszcie premierowej edycji Brave Kids w Tbilisi w Gruzji, nadszedł czas na pierwszą w historii projektu realizację Brave Kids w Bukareszcie. Stolica Rumunii od 16 sierpnia gościć będzie dziecięce i młodzieżowe grupy artystyczne z 5 krajów: odległego Iranu, sąsiedzkiego miasta Ruse w Bułgarii, niedalekiej Mołdawii, a także grupę taneczną z Wałbrzycha oraz lokalną grupę teatralną prowadzoną przez organizatora Brave Kids w Rumunii - Stowarzyszenie MiniArtShow. To dzięki ogromnemu entuzjazmowi, zaangażowaniu i fantastycznej organizacji Coriny Munteanu i Ioany Ginghiny z MiniArtShow pierwsza edycja projektu w tym niezwykle ekscytującym i pięknym mieście jest możliwa.

 

Program Brave Kids rozpocznie się w Szkole Fińskiej w dniu 17 sierpnia integracją oraz prezentacją przygotowanych przez grupy spektakli. Wieczór natomiast, zarówno wszystkie grupy, jak i rodziny, organizatorzy oraz wolontariusze spędzą na wspólnym pikniku w parku IOR.

Tutaj też, 25 sierpnia o godz. 18.00, odbędzie się spektakl finałowy pierwszej edycji Brave Kids w Rumunii.

Brave Kids, od początku realizowany według zasady „dzieci uczą dzieci”, gdzie to uczestnicy decydują o charakterze i treści wspólnego spektaklu, a także dzielą się swoimi umiejętnościami i talentami, w Rumunii od strony artystycznej poprowadzą Ioana Ginghina, Ewa Hubar oraz Agnieszka Ćwieląg.

Liderzy grup z pięciu uczestniczących w projekcie krajów wspólnie poprowadzą warsztaty dla lokalnych grup oraz dzieci rodzin goszczących. Ich pracę twórczą zakończy specjalny pokaz przed prezentacją spektaklu Brave Kids.

Realizacja Brave Kids w Rumunii możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu programu Kreatywna Europa, z udziałem głównego organizatora Brave Kids  - Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła oraz partnerów z Gruzji, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Projekt otrzymał także wsparcie lokalnych sponsorów.

MiniArtShow, inicjatywa Stowarzyszenia Ioany Ginghiny, powstała jako alternatywna forma edukacji dla dzieci z różnych środowisk, na każdym etapie ich życia. Organizacja wykorzystuje sztukę (głównie teatr) jako narzędzie pozwalające na swobodną ekspresję, rozwój osobisty i integrację społeczną. Główna strategia działań edukacyjnych polega na stosowaniu angażujących i zabawnych metod, które rozwijać mają uważność i kreatywność dzieci, wzmacniając jednocześnie ducha partycypacji. Ta forma zabawy, gdzie rygor i wolność współistnieją, pomaga w promowaniu takich wartości jak zaufanie i szacunek dla pracy innych oraz wspieranie dzieci w wyrażaniu siebie.  

ZESPÓŁ BRAVE KIDS BUKARESZT:
Corina Munteanu - Koordynatorka
Agnieszka Ćwieląg - Instruktorka Artystyczna & Wsparcie
Ionana Ginghina – Instruktorka Artystyczna 
Ewa Hubar– Instruktorka Artystyczna 

 
 
 
 

Aktualności