Brave Kids Together

Pilotażowy program Brave Kids TogetherW odpowiedzi na zgłaszanie się do udziału w Brave Kids grup artystycznych złożonych z dzieci z niepełnosprawnościami, np. niewidzących, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących zdecydowaliśmy się opracować pilotażowy program warsztatów artystycznych dla tej grupy odbiorców aby w przyszłości włączyć te grupy w nurt międzynarodowych warsztatów dzieci i młodzieży Brave Kids.

Jeżeli jesteście zainteresowani współtworzeniem z nami pilotażowego Brave Kids Together lub znasz grupę dzieci / młodzieży, która może być zainteresowana uczestnictwem, prosimy o kontakt (korespondencja w j.angielskim): kathy@bravefestival.pl lub telefon: 71 341 88 78