Miasta Brave Kids

WROCŁAWGłówne biuro organizatorów Brave Kids znajduje się we Wrocławiu, prowadzi je Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła. Dołaczają do nas wspaniałe organizacje z innych miast, razem z nami współtworząc projekt w Polsce.

We Wrocławiu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Klub Anima, ul. Pilczycka 47 (od 19 do 23 czerwca)
Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6 (od 26 do 30 czerwca).
Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids odbędzie się w Hali Stulecia 11 lipca

BIAŁYSTOKOrganizatorami Brave Kids w Białymstoku są:
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal

WIDOK zajmuje się nieformalną edukacją artystyczną. Pomagamy w dostępie do kultury tym, którzy mają "wszędzie daleko". Prowadzimy program stypendialny dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizujemy warsztaty, podejmujemy nieszablonowe przedsięwzięcia artystyczne. Szczególnie interesuje nas sztuka związaną z miejscem. Obszar, w którym działamy wydaje się nam miejscem wartym szczególnej uwagi. Są to graniczące z Białorusią tereny wschodniej Polski. Czas płynie tu nieco wolniej. Może właśnie dzięki temu zachował się tu tradycyjny wiejski krajobraz z czystą przyroda i drewnianym budownictwem. Doceniamy znaczenie historii i tradycji, jednak szukamy nowoczesnych rozwiązań, sposób pracy i rozwoju. Myślimy kategoriami sztuki współczesnej.

Misją Fundacji Narwal jest tworzenie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kulturę i sztukę. Wspieramy szczególnie tych, którzy dostęp do kultury i sztuki mają ograniczony ze względu na swoją sytuację społeczną. Teatr ma za sobą wiele działań poświęconych przeciwdziałaniu wykluczeniem i marginalizacji społecznej. Naszym celem jest także wzmacnianie inicjatyw oddolnych, wspieranie twórców, grup nieformalnych i innych organizacji pozarządowych. Jesteśmy aktywnym członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i posiadamy nadawany przez tą organizacją Certyfikat Jakości.

W Białymstoku warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Uniwersyteckie Centrum Kultury, Białystok, ul. Ciołkowskiego 1N

Organizatorami Brave Kids w Białymstoku są:
Katarzyna Siwerska
Anna Żebrowska
Łukasz Szczepański

KOSZYCEOrganizatorem Brave Kids w Koszycach jest Stowarzyszenie Haliganda, które od 16 lat pracuje z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 12 roku życia, ich rodzicami i artystami. Haliganda stwarza przestrzeń dla wszystkich kreatywnych osób w każdym wieku, w której nie liczy się status społeczny i nie ma uprzedzeń. Posiada własny teatr, który występuje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, organizuje również Międzynarodowy Festiwal dla rodzin z dziećmi Haligandaland

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Brave Kids w Koszycach i zakochaliśmy się w tym projekcie. Jesteśmy pewni, że dzieci i liderzy ponownie pokochają miasto i Haligandę. Wiemy, że nasza współpraca z Wrocławiem będzie owocna. Jesteśmy szczęśliwi, że projekt przyciągnął uwagę i uzyskał patronat prezydenta Słowacji, Rzecznika Praw Dzieci i Słowackiego Komitetu ds. UNESCO. Mamy nadzieję, że Brave Kids stanie się niesamowitym, dorocznym wydarzeniem kulturalnym na Słowacji. Czekamy na was w Koszycach!

PRZEMYŚLOrganizatorem Brave Kids w Przemyślu jest Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM, której nazwa odzwierciedla naszą otwartość na odmienne kultury, kontynenty. Działalność Fundacji opiera się na przekonaniu zaczerpniętym z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, że każdy człowiek, jako członek społeczeństwa, ma prawo do urzeczywistniania swych praw społecznych i kulturalnych, niezbędnych dla jego godności i swobodnego rozwoju osobowości. W wymiarze praktycznym swoją pracę opieramy na doświadczeniu wolontariatu w Meksyku, który uruchomił w nas chęć założenia Fundacji oraz kilkumiesięczny pobyt w takich krajach, jak Chile, Stany Zjednoczone, Irlandia, Szwajcaria, Grecja czy właśnie Meksyk. Dłuższe wyjazdy w połączeniu z projektami dofinansowanymi przez UE zrealizowanymi w partnerstwie z takimi krajami, jak Bułgaria, Belgia, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania czy Włochy, pokazały nam, że budowanie tolerancji i przełamywanie stereotypów można rozpocząć od edukacji międzykulturowej, nauczania języków, spotkań i wymiany zagranicznej dla młodzieży i dorosłych. Kluczowe wydaje się zetknięcie z drugim człowiekiem, spotkanie, doświadczenie tego, co nas łączy i dzieli. Tym właśnie jest Brave Kids - jednoczącym spotkaniem różnorodności!

W Przemyślu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:

Główną organizatorką Brave Kids w Przemyslu jest Magdalena Pardel
wydarzenie tworzą również:
Hanna Trefler, Monika Fedyk - koordynatorki rodzin goszcących.

WAŁBRZYCHGłównym organizatorem Brave Kids w Wałbrzychu jest Fundacja "EMU" im. Elżbiety Marii Urbańskiej powstała z inicjatywy Magdaleny Sawickiej, która zainspirowała się kilka lat temu projektem Brave Kids. Jako inicjatorka zaciekawiła rodzinę, bliskich, przyjaciół oraz znajomych ideą najpiękniejszego projektu świata. Od momentu wejścia w świat Brave Kids przemieniła świat wokół siebie w bardziej kolorowy i radosny. Fundacja powstała z myślą o innych, dla tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Osoby związane z fundacją dzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i wspierają osoby z różnych grup wiekowych, społecznych niezależnie od pochodzenia, wyznania, itp. Fundacja prowadzi szereg działań związanych z wielokulturowością, edukacją globalną i międzykulturową na terenie Wałbrzycha i okolic, włącza się aktywnie w działania społeczno-kulturalne w regionie Dolnego Śląska.
Wydarzenia związane z Brave Kids w Wałbrzychu odbędą się przede wszystkim w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym na terenie jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych kompleksów poprzemysłowych w regionie Dolnego Śląska jakim jest Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”.

W Wałbrzychu warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 65a

Główną organizatorką i koordynatorką Brave Kids w Wałbrzychu jest Magdalena Sawicka
wydarzenie przygotowują również:
Małgorzata Skrzypnik - koordynator rodzin goszczących
Anabel Carrion Pichaco, Irene Fernández Bermúdez – koordynatorki programu liderów

WARSZAWAOrganizatorem Brave Kids w Warszawie jest Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki powstała w 2009 roku. Od początku istnienia podejmuje inicjatywy edukacyjne, szkoleniowe i kulturalne dla propagowania dialogu międzykulturowego oraz dziedzictwa kulturowego. Realizujemy działania z zakresu zarządzania wielokulturową szkołą, integracji cudzoziemców w Polsce, rozwoju zawodowego i osobistego dla osób z doświadczeniem migracji, edukacji międzykulturowej, współpracy międzynarodowej oraz wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Prowadzimy również programy wspierające rozwój wolontariatu. Współpracujemy z przedstawicielami biznesu, sektora publicznego, samorządowego i pozarządowego.  Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież, dorośli , w tym nauczyciele.

Brave Kids doskonale wpisuje się w misję Fundacji i wzbogaca jej działania. Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że możemy brać w nim udział jako organizacja partnerska. W Warszawie projekt Brave Kids zatacza coraz szersze kręgi, chociaż od początku najbardziej związany jest z jedną dzielnicą - Pragą Południe. To tutaj, w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2, odbywają się warsztaty artystyczne, a spektakle finałowe w Muszli Koncertowej w Parku Skaryszewskim. Warsztaty dla liderów i dla dzieci z rodzin goszczących odbywają się w Centrum Społecznym Paca, ul. Paca 40.  Zaangażowanie rodzin goszczących nie uznaje granic między dzielnicami więc przyjeżdżają do nas z całej Warszawy, a niejednokrotnie z miejscowości podwarszawskich. Mamy gorącą nadzieję, że coraz więcej Warszawiaków pokocha ten projekt tak jak my!

W Warszawie warsztaty i pokazy Brave Kids odbędą się w:
warsztaty dla grup Brave Kids
Centrum Promocji Kultury Praga-Południe, ul. Podskarbińska 2
pokazy finałowe 
Muszla Koncertowa w Parku Skaryszewskim, ul. Międzynarodowa 67
warsztaty dla liderów i dla dzieci z rodzin goszczących
Centrum Społeczne Paca, ul. Paca 40

Główną koordynatorką Brave Kids w Warszawie jest Aleksandra Ośko
Wydarzenie tworzą również: 
Magda Sokołowska - koordynatorka programu wolontariatu
Iwona Cichowicz - koordynatorka rodzin goszczących
Martyna Gołębiewska i Jan Oliński - liderzy wolontariuszy
a także Marta Wnukowska i Ola Brożyna.

OBORNIKI ŚLASKIEW tym roku, po raz pierwszy drugi etap projektu, od 2 do 13 lipca odbędzie się w Obornikach Śląskich. Przez dwa tygodnie wszyscy uczestnicy Brave Kids będą tu przygotowywali wielki finałowy spektakl w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Obornickim Ośrodku Kultury.