BRAVE KIDS VISEGRAD

"Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries" 

Brave Kids V4 to seria wydarzeń kierowanych do grup artystycznych, liderów i pracowników społecznych pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W ramach projektu odbędzie się Brave Kids w Rzeszowie, gdzie spotkają się grupy ze Słowacji, Polski, Czech i Węgier. Pokaz efektów ich działań zobaczyć będzie można w ramach Festiwalu Wschód Kultury.  Z przygotowanym przez siebie spektaklem finałowym, rzeszowska grupa Brave Kids pojedzie do Kecskemet na Węgrzech gdzie zaprezentuje się na międzynarodowym młodzieżowym festiwalu CSIPERO .

Poza dziećmi, do projektu zaproszeni zostaną także pracownicy społeczni, z którymi doświadczeni instruktorzy Brave Kids będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem pokazując w jaki sposób pracują z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z różnych krańców świata bazując na metodzie „dzieci uczą dzieci”. Spotkania instruktorów i pracowników społecznych odbywać się będą we Wrocławiu i w Brnie.

Cały projekt realizowany jest dzięki funduszom pochodzącym z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

V4 Kick-off Meeting 

Spotkaniem w Koszycach w dniach 28-29.05  rozpoczęliśmy nasz projekt Brave Kids – Experience and Knowledge of V4 Countries. 

Partnerzy z Węgier, Słowacji, Czech i Polski spotkali się, by poznać się bliżej, opowiedzieć o swoich organizacjach i wspólnie zaplanować kolejne kroki. Przez dwa dni planowaliśmy nasze działania, wymienialiśmy się doświadczeniem i dzieliliśmy między siebie odpowiedzialność za kolejne wydarzenia Projektu.

Już w najbliższym czasie rozpoczynamy Brave Kids Rzeszów po którym uczestniczące w w nim dzieci wyjadą do Kecskemet na Węgrzech, gdzie uczestniczyć będą w Festiwalu Csipero. Dzieciakom życzymy pięknych przygotowań, a Was zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.