Organizator

Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Brave Kids jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Do współorganizacji w innych miastach i krajach zapraszamy partnerów – organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Powrót

Poprzedni

Artykuł

Następny

Artykuł

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” 

powstało 23 kwietnia 2002.
KRS: 0000108979 | NIP: 899-23-31-660 | REGON: 932065647
Adres: ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

Grzegorz Bral – Prezes
Zdzisław Kiedrowski – Wiceprezes
Justyna Warecka – Członek

Naszym celem jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej w sferze teatru i muzyki, prowadzenie edukacji poprzez sztukę oraz promowanie i wspieranie innych artystów, twórców, a także społeczności, których tradycje są zagrożone. 

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

1. Tworzenie oraz promowanie widowisk oraz spektakli artystycznych i teatralnych.
2. Organizowanie warsztatów, sympozjów, festiwali, konferencji i wystaw poświęconych sztuce teatralnej i etnicznej, a także uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje.
3. Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji interdyscyplinarnych, służących wymianie myśli i doświadczeń pomiędzy artystami, a ludźmi reprezentującymi środowiska naukowe, psychologiczne, uniwersyteckie, dziennikarskie, etnograficzne.
4. Promowanie szeroko pojętej twórczości własnej oraz twórców sztuki i nauki, pochodzących z różnych środowisk.
5. Prowadzenie edukacji poprzez sztukę.
6. Wspieranie innych twórców, grup i zespołów - finansowe, rzeczowe i merytoryczne.
7. Prowadzenie i wspieranie szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywnej.

LOGO STOWARZYSZENIA:

 

Zobacz więcej informacji o nas

O Brave Kids
Ideą Brave Kids – projektu edukacyjno-artystycznego jest SPOTKANIE DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
Dowiedz się więcej
Organizator
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Brave Kids jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Do współorganizacji w innych miastach i krajach zapraszamy partnerów – orga...
Dowiedz się więcej
Historia
Wrocławski projekt - globalny zasięg. Od 2009 roku w Brave Kids uczestniczą dzieci i młodzież świata.
Dowiedz się więcej
O Brave Kids
Ideą Brave Kids – projektu edukacyjno-artystycznego jest SPOTKANIE DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
Dowiedz się więcej
Organizator
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Brave Kids jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Do współorganizacji w innych miastach i krajach zapraszamy partnerów – orga...
Dowiedz się więcej
Historia
Wrocławski projekt - globalny zasięg. Od 2009 roku w Brave Kids uczestniczą dzieci i młodzież świata.
Dowiedz się więcej