MODEL PRACY

DZIECI UCZĄ DZIECI - to model pracy warsztatowej od lat rozwijany przez instruktorów artystycznych Brave Kids.

Powrót

Poprzedni

Artykuł

Następny

Artykuł

Osią projektu są warsztaty artystyczne. Prowadzą je doświadczeni instruktorzy artystyczni Brave Kids, bazując na modelu pracy „dzieci uczą dzieci”. Opiera się on na odkrywaniu potencjału i talentów uczestników, którzy następnie dzielą się swoimi umiejętnościami z innymi. Warsztaty zawierają ćwiczenia wspierające ekspresję i swobodę twórczego działania poszczególnych uczestników poprzez elementy artystyczne: ruchowe, taneczne, plastyczne i muzyczne, a także gry i zabawy zespołowe. Ideą warsztatów jest wzmacnianie poczucia pewności siebie, rozwinięcie umiejętności współpracy i twórczego działania w grupie, komunikacji i empatii.

Zapraszamy do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM MODELU PRACY BRAVE KIDS czyli przygotowaną przez nas stroną internetową prezentującą MODEL PRACY BRAVE KIDS. [ http://bravekids.pl/ ]

fot. Mateusz Bral, Brave Kids 2020, Oborniki Śląskie

Zobacz więcej informacji o nas

O Brave Kids
Ideą Brave Kids – projektu edukacyjno-artystycznego jest SPOTKANIE DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
Dowiedz się więcej
Organizator
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Brave Kids jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Do współorganizacji w innych miastach i krajach zapraszamy partnerów – orga...
Dowiedz się więcej
Historia
Wrocławski projekt - globalny zasięg. Od 2009 roku w Brave Kids uczestniczą dzieci i młodzież świata.
Dowiedz się więcej
O Brave Kids
Ideą Brave Kids – projektu edukacyjno-artystycznego jest SPOTKANIE DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA.
Dowiedz się więcej
Organizator
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu Brave Kids jest Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła z Wrocławia. Do współorganizacji w innych miastach i krajach zapraszamy partnerów – orga...
Dowiedz się więcej
Historia
Wrocławski projekt - globalny zasięg. Od 2009 roku w Brave Kids uczestniczą dzieci i młodzież świata.
Dowiedz się więcej