Mini Art Show, RUMUNIA

Mini Art Show, RUMUNIA

.

Mini Art Show powstało jako alternatywna forma edukacji dla dzieci w każdym wieku z różnych środowisk. Ośrodek używa sztuki, głównie teatr, jako formę ekspresji, osobistego rozwoju i środka integrującego społeczność. Przyjmując strategię edukacyjną, zbudowaną na zaangażowaniu i zabawach, ośrodek rozwija umiejętności i kreatywność dzieci, wpajając w dzieciach ducha współdziałania. Ta dyscyplinująca zabawa, gdzie rygor i wolność idą razem w parze, pomaga promować takie wartości jak zaufanie i szacunek dla pracy innych i zachęcać dzieci do wyrażania siebie.