Ormianie z Achalciche, GRUZJA

Ormianie z Achalciche, GRUZJA

.

Achalciche to miasto, które w swojej historii miało wiele epizodów związanych z wielokulturowy funkcjonowaniem miasta - od wieków mieszkali tu przedstawiciele różnych grup etnicznych i narodowych (Żydzi, Gruzini, Ormianie, Turcy, muzułmanie meschetyjscy). Przedstawiciele mniejszości ormiańskiej od najmłodszych lat kultywują tradycje swoich przodków, ale nie tylko. Również doskonale znają tańce gruzińskie i z dumą i szacunkiem je prezentują. Młodzieżowa grupa taneczna jako gospodarze pilotażowej edycji Brave Kids w Gruzji zaprezentują różnorodność i bogactwo kulturowe regionu Samcche-Dżawacheti.