Ukuleles For Peace IZRAEL

Ukuleles For Peace IZRAEL

Drżenie strun pokoju. Liderem grupy jest Daphne Orion.

Jest to wizja współistnienia Żydów i Arabów. Poprzez wspólną grę na ukulele (małych czterostrunowych gitarach) dzieci pokazują , że możliwa jest inspirująca i prawdziwa solidarność społeczna, która prowadzi do twórczego rozwoju i pojednania.Obydwu narodowości dzieci w wieku od 7 do 17 lat, spotykając sie w swoich szkołach raz w tygodniu, ćwiczą wspólną grę na ukulele. Ta izraelska orkiestra uczestniczy w licznych warsztatach , obchodach i festvalach, swoimi koncertami manifestując chęć współpracy i integracji międzykulturowej.