Zahessi 5, Gruzja

Zahessi 5, Gruzja

.

Szkoła Zurab Andjaparidze została nazwana na cześć legendarnego tenora, który wspierał rozkwit gruzińskiej kultury muzycznej. W celu zachowania cennej tradycji, dzieci uczą się gry na narodowych instrumentach. Niektóre z nich poznają grę na Panduri – trzystrunowym instrumencie szarpanym, inne grają na Kemenche – strunowym instrumencie przypominającym skrzypce bądź na instrumentach perkusyjnych takich jak Doli czy Doira. Dzieci poznają granicę pomiędzy sztuką tradycyjną a nowoczesną, co pozwala im lepiej zrozumieć samych siebie.