Instytut “Donya”, Iran

Instytut “Donya”, Iran

in Georgia

Aby zrozumieć inną kulturę, trzeba ją poznać. Dzieci z organizacji Donya przygotowują spektakle teatralne ucząc się tolerancji i szacunku dla innych kultur poprzez poznawanie poezji, pieśni i opowieści o pokoju, a także tradycji, wierzeń i obrzędów, które promują współdziałanie. Materiały te były źródłem inspiracji do przygotowania spektaklu obrazującego zarówno kulturę Iranu jak i jego prastare  światowe dziedzictwo. Grupa dzieci jadąca do Gruzji to reprezentanci sześciu różnych rejonów Iranu, o odmiennych tradycjach. Są one gotowe podzielić się swoimi umiejętnościami i historiami z innymi uczestnikami, a także z całym światem.