Grupa Dziecięca “Koinonia”, Kenia

Grupa Dziecięca “Koinonia”, Kenia

.

Kainonia jest świecką organizacją wspierającą rozwój lokalnej społeczności. Promuje pokój i współpracę. Uwagę skupia szczególnie “na najmłodszych” w trudnej życiowej sytuacji, wykluczanych i prześladowanych. Poprzez programy wspierające rozwój, Koinonia zajmuje się ludźmi ze wszystkich środowisk, znajdując bogactwo w ich różnorodności. Pomaga dzieciom i młodzieży z Kenii, Zambii oraz z Gór Nuba w Sudanie. W Kenii programy Koinonii obejmują zarówno dzieci, jak i całe rodziny i lokalną społeczność. Poza wspieraniem postępów w szkole,  w różnych Domach Koinonia kształtuje się talenty dzieci i młodzieży, rozwijając indywidualny potencjał każdego dziecka. W rezultacie wiele z nich zostało nie tylko pracownikami socjalnymi, technikami komputerowymi ale i uznanymi aktorami, piosenkarzami, akrobatami, cyrkowcami, mimami, tancerzami i bębniarzami.