YACD Dzieci “Aissawa”, Maroko

YACD Dzieci “Aissawa”, Maroko

Związek Młodzieżowy Kultury i Rozwoju Dzieci “Aissawa”

W działalności YACD w Taroudant uczestniczy różnorodna grupa dzieci.  Razem tworzą spektakl, który przekracza granice społeczno-ekonomiczne i kulturowe i łączy je z ich korzeniami. Grupa przygotowuje wiele tańców, wywodzących się z różnorodności kulturowej Marokańczyków. Gnawa, Issawa, Achelhi, Rgada i wiele innych tańców łączy jeden cel: stworzenie atmosfery jedności, szacunku i promowania harmonii wśród wszystkich ludzi.