Hope4Street, Polska

Hope4Street, Polska

Warszawa

“Mały książę” jest społeczno-terapeutycznym ośrodkiem dla dzieci z trudnych i biednych rodzin z dzielnicy Praga w Warszawie. Celem klubu jest spożytkowanie wolnego czasu na osobisty rozwój i pozytywne zmiany. Poprzez taniec, w szczególności breakdance, u tych młodych ludzi rozwijają się takie wartości jak: empatia i serdeczność wobec innych, wytrwałość i dyscyplina, praca zespołowa i szacunek wobec kolegów. Zajęcia artystyczne wypełniają życie młodzieży ekscytacją, zachęcając do realizowania marzeń i wykorzystywania szans.