Fundacja Good Romani Fairy Kesaj, Słowacja

Fundacja Good Romani Fairy Kesaj, Słowacja

.

Koszyce leżą we wschodniej części Słowacji, w regionie o najwyższej stopie bezrobocia i największej populacji mniejszości romskiej. Poziom życia wielu miejscowych Romów jest bardzo niski. Rodziny są zadłużone, żyją bez wody, bez ogrzewania, bez nadziei na zmiany. Prywatna szkoła podstawowa Galaktická, założona przez Fundację Good Romani Fairy Kesaj, koncentruje się na edukacji lokalnych dzieci romskich. Na Brave Kids grupa przygotuje spektakl muzyczny prezentujący język, kulturę i tradycję romską. Filozofia szkoły jest zgodna z credo Fundacji Kesaj: "Tylko ten, który sam daje miłość i wsparcie, może otrzymać miłość i wsparcie".