"Pod Mostem", Ukraina

"Pod Mostem", Ukraina

.

Szkoła teatralna "Pod Mostem" została założona w 2003 roku w ramach Narodowego Teatru Satyrycznego "Pod Mostem". Do szkoły uczęszcza obecnie 30 dzieci w wieku 7-16 lat. Uczą się podstaw historii teatru i kina, języka teatralnego, improwizacji, etiud. Szkoła teatralna zajmuje się ukraińskimi podaniami ludowymi oraz baśniami z innych stron świata, musicalami i interludiami. Studio brało udział w różnych wydarzeniach na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, w tym w polsko-ukraińskim musicalu "Pinokio" zaprezentowanym w 2005 r. w Warszawie, na scenie głównej "Sali Kongresowej".