CircEsteem, USA

CircEsteem, USA

.

CircEsteem wspiera ponad 250 młodych ludzi, co tydzień, w 21 dzielnicach Chicago, pomagając im w rozwoju osobistym oraz budowaniu umiejętności przywódczych, takich jak poczucie własnej wartości i pracy zespołowej, poprzez naukę technik sztuki cyrkowej, a szczególnie cyrku społecznego. Cyrk społeczny jest potężnym katalizatorem tworzenia społecznej zmiany, ponieważ pomaga marginalizowanym jednostkom odnaleźć swoje miejsce w społeczności i wzbogacić tę społeczność swoimi talentami. Grupa sześciu uczniów biorących udział w Brave Kids reprezentuje różnorodną społeczność CircEsteem.