Grupa RIDETO, Polska

Grupa RIDETO, Polska

Dom Dziecka w Krasnem / Centrum im. Janusza Korczaka w Krasnem

Centrum jest położone w urokliwym miejscu na południowy wschód od Białegostoku. Pełni funkcję interwencyjną i resocjalizacyjną. Zadaniem domu jest pomoc dziecku i jego rodzinie. Każde dziecko potrzebujące pomocy, może tu przyjść o każdej porze, samo lub z osobą dorosłą i uzyska stosowną pomoc. Centrum jest położone w regionie słynącym z wielokulturowości. Ludność z okolicznych wsi posługuje się mieszanką białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Obok kościołów i cerkwi można spotkać meczety i synagogi. To miejsce gdzie z bliska można poznać kulturę Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Żydów i Tatarów.

Na terenie Centrum działa koło teatralne i są prowadzone warsztaty artystyczne przez zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe i firmy, dzieci biorą też udział w zajęciach teatralnych w szkołach, w których się uczą.