Barvy Udecha, Ukraina

Barvy Udecha, Ukraina

Barvy Udecha, Ukraina

"Barvy Udecha" to narodowy kolektyw choreograficzny zrzeszający społeczność z Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży w Żydaczowie na Ukrainie. Uczestniczy w nim około tysiąc dzieci. Taniec jest dla nich nośnikiem narodowej tradycji i doświadczeń różnych pokoleń, ale także potężnym medium do wyrażania własnych uczuć i myśli. "Barvy Udecha" są laureatami wielu międzynarodowych konkursów i festiwali.