Ukulele dla Pokoju, Izrael

Ukulele dla Pokoju, Izrael

Ukulele dla Pokoju, Izrael

Motto grupy: Pokój jest możliwy! ma pobudzić ducha solidarności między różnymi grupami etnicznymi Izraela. Orkiestrę założył muzyk, grający na ukulele Paul Moore, który uznał, że muzykowanie może pozwolić przezwyciężyć różnice. Grupa wykonuje muzykę arabską, żydowską i izraelską, łącząc dzieci i młodzież różnych religii i środowisk. Każde ukulele w rękach muzyków tej grupy jest symbolicznym narzędziem do zmiany społecznej.