Zahessi 5, Gruzja

Zahessi 5, Gruzja

Zahessi 5, Gruzja

Aby zachować swoje cenne tradycje, dzieci muzykują na narodowych instrumentach – Panduri (instrument strunowy, zbliżony do gitary), Kemenche ( instrument strunowy przypominający skrzypce) czy Doli i Doira (instrumenty perkusyjne) . Dzieci uczestnicząc w zajęciach muzycznych starają się znaleźć różnice pomiędzy sztuką tradycyjną a nowoczesną, a przez rozwój artystyczny –  zrozumieć siebie i otaczający świat.