Mini Art Show, Rumunia

Mini Art Show, Rumunia

Mini Art Show, RUMUNIA

MiniArtShow inicjatywa Stowarzyszenia Ioana Ginghina powstała jako alternatywna forma edukacji dla dzieci, wykorzystująca sztukę (głównie teatr) jako formę ekspresji, rozwoju osobistego i integracji w społeczeństwie. MiniArtShow promuje wartości zaufania i szacunku dla innych, zachęcając dzieci do wyrażania siebie. W tym roku poznamy Akademię Tańca Amicii, która uświetni tegoroczny program Brave Kids.