Zespół Folklorystyczny “Seltinis”, Litwa

Zespół Folklorystyczny “Seltinis”, Litwa

Zespół Folklorystyczny “Seltinis”, Litwa

W Gimnazjum na Szawłach, jednej w najstarszych szkół średnich na Żmudzi, działa zespół tańca ludowego "Seltinis". Repertuar zespołu jest dynamiczny, różnorodny i żywy, kładzie nacisk na pochodzenie etniczne utworów i promocję sztuki ludowej. "Seltinis" występuje nie tylko na Litwie, a także za granicą, biorąc udział w światowych festiwalach tańca i pieśni litewskich. Zespół został doceniony licznymi nagrodami i wyróżnieniami.