Zespół Folklorystyczny Sirguline, Estonia

Zespół Folklorystyczny Sirguline, Estonia

Zespół Folklorystyczny Sirguline, Estonia

Märjama to małe miasteczko w Estonii, kraju o bogatej i zróżnicowanej kulturze, słynącego z celebracji pieśni i tańca, uznanej przez UNESCO za Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości. W miasteczku tym działa artystyczna grupa Sirguline, gdzie młodzi ludzie spędzają twórczo czas, wykonując piosenki i tańce oparte na narodowym folklorze.