Szkoła teatralna "Słonecznik”,Ukraina

Szkoła teatralna "Słonecznik”,Ukraina

Szkoła teatralna "Słonecznik”,Ukraina

“Sunflower" jest młodzieżowym teatrem amatorskim, w którym dzieci i młodzież z różnych środowisk pokazuje swoje talenty, doskonali umiejętności komunikacyjne i cechy osobiste, a także nawiązuje nowe przyjaźnie. Miłość do sztuki teatralnej i aktorstwa pozwala im wyrazić swoje uczucia, przezwyciężyć lęk i nieśmiałość. Podczas Brave Kids 2018 uczestnicy teatru zaprezentują ukraiński taniec i śpiew ludowy.