Fundacja "Przestrzeń", Polska

Fundacja "Przestrzeń", Polska

Fundacja "Przestrzeń", Polska

Fundacja "Przestrzeń" zajmuje się prowadzeniem teatrów amatorskich, w których uczestniczą zarówno dzieci, jak i dorośli. Specjalnie dla projektu Brave Kids grupa stworzyła Teatr Przestrzeń, w skład którego weszły dzieci z różnych grup i w różnym wieku zajmujące się wielorakimi formami teatralnymi. Projekt ma być przykładem współpracy, przyjaźni i wymiany możliwości twórczych, jakie drzemią w każdym z jego aktorów.