Kolorowe Dzieci, Polska

Kolorowe Dzieci, Polska

Kolorowe Dzieci, Polska

"Kolorowe Dzieci” to zespół z Wrocławia. Jego działania koncentrują się na integracji różnych grup dziecięcych, promocji braterstwa, odwagi i otwartości na drugiego człowieka. Misja ta wspierana jest przez różnego rodzaju działania artystyczne. Ukazywanie bogactwa i piękna płynącego z różnorodności, a także siły, jaką możemy w sobie znaleźć wspomagając się nawzajem, to najistotniejsze przesłanie grupy.