Romane Chave Dance Club, Czechy

Romane Chave Dance Club, Czechy

Romane Chave Dance Club, Czechy 

Romane Chave Dance Club w Brnie jest miejscem, w którym młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji społecznej mogą kreatywnie spędzić swój wolny czas. Jego głównym celem, obok wsparcia dzieci i młodzieży, jest rozwój kultury romskiej i jej folkloru. W klubie tańczone są tradycyjne tańce romskie i olaszko-węgierskie, a także elementy tańca współczesnego. Dzięki tej aktywności członkowie zespołu mają szansę wyrazić siebie, poczuć radość i dumę.