Break dance Project UGANDA

Break dance Project UGANDA

Poruszenie świata

Breakdance Project Uganda (BPU) to założona w 2006 roku organizacja non-profit zrzeszająca  młodych ludzi, której celem jest zintegrowanie ich przez hip-hop i promowanie pozytywnych zmian społecznych.

BPU prowadzi dwa razy w tygodniu darmowe lekcje breakdance'u w Sharing Youth Center w Nsambya oraz zachęca młodych, by dzielili się zdobytymi umiejętnościami i prowadzili zajęcia grupowe w obrębie własnych społeczności. Priorytetem Projektu jest założenie, że każdy może uczyć siebie i innych oraz takt, iż każdy powinien stanowić wzór dla pozostałych.

Misja: Aktywizacja młodych ludzi poprzez elementy kultury hip--hopowej pozwoli na rozwijanie ich umiejętności przywódczych oraz propagowanie odpowiedzialności społecznej.

Cele:

-  zredukowanie przepaści dzielącej osoby z perspektywami na przyszłość i osoby bez szans na własny rozwój oraz zjednoczenie ludzi różnych wyznań i o różnym pochodzeniu plemiennym czy społecznym;

-  propagowanie odpowiedzialności społecznej;

-  rozwijanie umiejętności przywódczych i poczucia własnej wartości;

-  ułatwianie dostępu do edukacji formalnej i nieformalnej;

-  stwarzanie nowych miejsc pracy dla prywatnych nauczycieli i artystów występujących na pokazach;

-  kontaktowanie artystów lokalnych z międzynarodowymi.

Od trzech lat bpu współpracuje z lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami m.in. z Oxfam, MS Uganda, usaid/nuti, Break-point (Dania), Danish Center for Cultural Development (Duńske Centrum Na Rzecz Rozwoju Kulturalnego), h.e.a.l.s (Gulu), Global Youth Partnership for Africa (Światowe Partnerstwo Młodych Dla Afryki), Brave Kids Project (Polska), Uganda fdnc, agya, Music Mayday (Królestwo Niderlandów) a także działa w sierocińcach, więzieniach dla nieletnich, lokalnych i międzynarodowych szkołach oraz w cen­trach młodzieżowych i ośrodkach lokalnych w północnej, wschodniej i południowej Ugandzie.

Celem organizacji było stworzenie młodym ludziom z północ­nej części kraju szansy uczestnictwa w bpu. To miało zapewnić im dostęp do systematycznych, darmowych lekcji breakdance'u, a także formalnych i nieformalnych metod edukacji oraz zachęcić ich do in­nych form działalności projektowej, promującej pozytywne postawy społeczne. Staraniem aktywistów bpu w maju 2009 roku nastąpiło oficjalne otwarcie filii Breakdance Project Uganda w Gulu (północna Uganda), co było wynikiem współpracy ze Straight Talk Foundation przy Gulu Youth Center.

Dzięki warsztatom breakdance i edukacyjnym występom w całej Ugandzie i Europie, Projekt dotarł do szerokiej rzeszy młodych ludzi. Stworzono w ten sposób wspólną dla nich płaszczyznę, na której mogą budować równorzędne relacje bez względu na pochodzenie lub status społeczny. Korzyścią dla członków Projektu są również bezpośrednie i pośrednie szansie zatrudnienia w roli prywatnych nauczycieli i arty­stów biorących udział w pokazach.

BPU wspiera formalne i nieformalne możliwości kształcenia po­przez propagowanie edukacji i współpracy partnerskiej z innymi orga­nizacjami. Zapewnia tym samym swoim członkom dogodny dostęp do usług edukacyjnych. Obejmują one przede wszystkim umiejętność pracy z multimediami, szkolenia w zakresie sztuk wizualnych, mentoring partnerski oraz nieodpłatne doradztwo i przesłuchania, przeglądy lub sesje egzaminacyjne. Projekt sprzedaje również koszulki z ręcznymi nadrukami, pomagając w ten sposób niepełnosprawnym członkom w zbieraniu funduszy na opłatę czesnego w szkołach.

Breakdance Project Uganda powstał z marzenia jednego człowie­ka, który pragnął lepszego życia dla ugandyjskich dzieci. Abraham Abramz Tckya (1982) jako dziecko został osierocony w wyniku pande­mii hiv/aids, dlatego wie, co znaczy życie na marginesie społeczeń­stwa. W trailerzc promującym film o Breakdance Project Uganda pt. Bouncing Cats pada pytanie: Czy marzenie jednego człowieka może uzdrowić rany całego narodu

Opiekun grupy to Abraham Abramz Tekya.