Kids New Circus  i Szkoły Podstawowej przy DSOSW

Kids New Circus i Szkoły Podstawowej przy DSOSW

.

Brave Kids Together był impulsem do powstania integracyjnej grupy z Wrocławia złożonej z  przedstawicieli grupy cyrkowej oraz dziewczynek uczących się w IV klasie Szkoły Podstawowej przy DSOSW nr 12 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Amelia,  Klara, Natalia, Nora i Sonia bardzo lubią aktywne formy spędzania czasu: ruch, taniec, akrobatykę. Otwarte są na kontakty z rówieśnikami, świetnie porozumiewają się w języku migowym.

Emilia, Julianka, Oliwia i Fabian są częścią grupy cyrkowej Kids New Circus z Przedmieścia Oławskiego, założonej w 2017 roku. Młodzi adepci sztuki cyrkowej od lat zaangażowani wakacyjnie w Cyrkus im Laden w Goerlitz dzielą się swoją pasją z innymi dziećmi. Mieli swoje monocykle i diabolo. Dzięki samodzielnie napisanej aplikacji i otrzymaniu grantu kupili dodatkowy sprzęt. Grupę wspierają wolontariusze ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej: Zuzanna i Adam. Jednak program i nauka należy do młodych liderów. Radość i przyjaźń to ich narzędzia zmieniania świata.