Michalovce Ensemble, Słowacja

Michalovce Ensemble, Słowacja

Słowacja

Około 4500 dzieci mieszkających w domach dziecka w Słowacji objętych jest jedną z dwóch form opieki. Pierwsza to wykwalifikowane rodziny zastępcze. Drugą są rodzinne domy dziecka, w których dzieci żyją w małej społeczności na kształt rodziny. Grupy składają się głównie z 10 dzieci, 2 edukatorów oraz 3 asystentów. Dzieci z naszej grupy należą właśnie do takiej rodziny, która zamieszkuje wieś obok miasta Michalovice. Są to uczniowie szkoły podstawowej i średniej. Swój wolny czas spędzają tańcząc i śpiewając podczas zajęć w szkole i poza nią. Pomimo problemów z jakimi się mierzą, ogromną radość daje im dzielenie się swoimi umiejętnościami i talentami.