Kid's New Circus, POLSKA

Kid's New Circus, POLSKA

Wrocław

Kid's New Circus powstało w 2017 roku z inicjatywy trójki nastolatków: Emilki, Oliwki i Fabiana. Grupa ma charakter integracyjny na wielu płaszczyznach, poprzez spotkanie, wspólną zabawę i sztukę cyrkową. Cotygodniowe treningi gromadzą osoby słyszące i niesłyszące, z przedmieść i terenów zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież mniejszych i większych szans. Od początku grupa działa według zasady "dzieci uczą dzieci", to one tworzą choreografię, projektują stroje, piszą miniprojekty. Wspólnie poznają świat i zmieniają go z pomocą Sztuki Nowego Cyrku. W swoim repertuarze pochwalić się mogą nie tylko jazdą na monocyklu, żonglerką czy umiejętnością chodzenia na szczudłach, ale także poezją miganą, bo porozumiewają się bez słów. Młodzi adepci sztuki cyrkowej uczestniczyli już w wielu festiwalach i przeglądach. Wspiera ich Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej.

Liderzy grupy: Adam Banach, Wioletta Różycka