Białoruś

Białoruś

.
 

Studio rozwoju mowy Teatrum jest państwową szkołą specjalną drugiego stopnia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Teatrum ma swoją siedzibę w Mohylewie na Białorusi. Jest to studio teatralne, w którym dzieci z poważnymi zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością otrzymują wsparcie w obszarze aktywności werbalnej i intelektualnej, dzięki którym rozwijają umiejętności komunikacji, a także sferę emocjonalną. W ten sposób, uświadamiają sobie także swój potencjał i odkrywają siebie. Słuchacze Teatrum biorą udział w różnych wydarzeniach - występują między innymi w szkołach, do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego.

Z okazji Brave Kids 2019 zaprezentujemy krótkie przedstawienie teatralne, zatytułowane „Niebieskooka Białoruś”. 

Lider grupy: Volha Bahamya