Indie

Indie

Dehradun

Międzynarodowy Ruch Dzieci i Ich Przyjaciół - Nanhi Dunya został założony w 1946 roku. Dzieci i młodzież, również o specjalnych potrzebach, mają możliwość odkrywania swoich talentów, tworząc gry, spektakle, projektując rekwizyty i kostiumy. Dzieci zachęcane do tworzenia własnych scenariuszy, rozwijających ich umiejętności twórcze, podejmują różne tematy, takie jak Boże Narodzenie, Panchatantra, czy przyroda. Podczas tegorocznej edycji Brave Kids grupa zaprezentuje „Tarang" - „Fala” 

opowiadania świątynne, przedstawione w formie pół-klasycznego tańca kathak, oryginalną mantrę sanskrycką, tańce i pieśni ludowe z Indii Zachodnich, ze stanów Punjab, Gujrat, Maharasthra i Uttarakhand. Wszystkie kostiumy są wykonane ręcznie przez nauczycieli, z tradycyjnymi elementami i biżuterią. 

Lider grupy: Harshit Gupta
Wolontariusz Nanhi Dunya: Nitin Kumar