Polska

Polska

Warszawa

Fundacja Twoja Pasja - stanowi grupę artystów, pedagogów, psychologów realizującą autorską ideę terapii przez sztukę dla których punktem wyjścia jest przekonanie, że praca twórcza rozpoczyna się od pracy nad samym sobą. Zapraszają oni młodych ludzi z warszawskiej Pragi do wspólnych działań z zakresu muzyki i plastyki, teatru i fotografii, akcji ulicznych i występów scenicznych, pod wspólnym hasłem: „Nadzieja dla Ulicy”, czyli Hope 4 Street. Podstawą dla tych działań jest terapia jako proces uruchamiania twórczych potencjałów młodych osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, bazując na ich potencjale, talentach i pragnieniach. Korzystamy z nowoczesnych środków typowych dla współczesnej młodzieży. 

W Brave Kids zawsze staramy się wnieść ważne tematy, symbole i wartości, a także inspiracje i nadzieje, przesłanie miłości. Dla nas ten projekt to platforma inspiracji, nauki od siebie nawzajem, przełamywania stereotypów o wiele głębszych niż kolor skóry, czy wiara. Nie znamy języka angielskiego, a wspólnie tworzymy, rozmawiamy, zaprzyjaźniamy się. Nie jest istotne skąd jesteśmy i co posiadamy. Ten projekt zmienia serca! Bądźmy brave!

Lider grupy: Łukasz Kwoczko