Brave Kids Przemyśl / grupa 2

Brave Kids Przemyśl / grupa 2

Grupa prowadzona przez: Justyna Król, Beata Kwiatkowska

Brave Kids Together w Przemyślu współorganizowany był przez Fundację Wymiany Kulturowej ToTu ToTam. Finałowa prezentacja warsztatów opartych na modelu "dzieci uczą dzieci" przybrała formę spektaklu teatralnego, który zrealizowany był przez dzieci z Przemyśla na podstawie ich pomysłów. Opowiada o dobru i złu w otaczającym ich świecie. Dziecięca perspektywa pokazuje z jakimi problemami się borykają oraz o wartościach dla nich istotnych - rodzinie i przyjaźni. Przygotowanie artystyczne: Beata Kwiatkowska i Justyna Król

Działanie w ramach "Brave Kids Together - inkluzyjny projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży".