Teatr Banalia

Teatr Banalia

Rzeszów

Wychowanie przez sztukę i uczestnictwo w kulturze jest jedną z najlepszych metod wchodzenia w dorosłe życie i poznawania świata. Dla młodych ludzi, którzy poszukują swojego powołania, swojej drogi, chcą poznać samych siebie, teatr jest wyjątkowym miejscem. Tu całkowicie swobodnie i w atmosferze pełnego zrozumienia, można realizować swoje pasje, dzielić się pomysłami, otwarcie i szczerze rozmawiać na różnorodne tematy.