Lachy Sądeckie

Lachy Sądeckie

Nowy Sącz

Grupa jest ściśle związana z promowaniem regiony Grupa jest ściśle związana z promowaniem regiony Lachów Sądeckich, jednakże przynajmniej raz do roku staramy się zapoznawać dzieci z tańcem, zabawą itp. pozostałych regionów Polski. Zespół podzielony jest na 3 grupy, 7-10,11-14,15-18, próby odbywają się dwa razy w tygodniu, zajmujemy się przede wszystkim tańcami i zabawami z regionu Lachów Sądeckich.Grupa przedstawia za równo programy opracowane (teatralne)jak i programy taneczne.

www.lachy.pl