Stowarzyszenie Praktyków Kultury, POLSKA

Stowarzyszenie Praktyków Kultury, POLSKA

Przeżyć trwałą tymczasowość.

Tylko nie bajka – czyli to, co można przeżyć w drodze ze znanego do „dokądkolwiek” – to tytuł spektaklu, jaki powstał w podwarszawskim ośrodku dla uchodźców Dębak. Tam imigranci znaleźli chwilowy azyl. Dorośli wegetują, oczekując urzędowych decyzji. Dzieci chodzą do szkoły i próbują żyć normalnie. W jakiś niepojęty sposób cały czas– także teraz - nowe osoby do ośrodka przyjeżdżają, a inne go opuszczają. Wydaje się, że zmiana polega tylko na zestawie państw, z których pochodzą aktualni mieszkańcy. A zestaw ten jest jak spis treści światowego kłamstwa i lokalnej przemocy. Spektakl zapoczątkowały dzieci z Erytrei i Sudanu, dokańczały go z Ukrainy, Kirgistanu, Gruzji, Białorusi i Polski. Liderzy grupy Nela i Daniel Brzezińscy mówią, że Tylko nie bajka – to historia samotnej podróży - znane jest w niej tylko miejsce, z którego się wyrusza. Wierzymy, że w czasie i po zakończeniu takiej podróży możliwe jest wszystko, w tym dobre i spełnione życie.