Kelciok KIRGISTAN

Kelciok KIRGISTAN

Sztuka przywraca dziecięca godność.

W Kirgistanie połowa dzieci żyje w ubóstwie, a jedno na osiem w ubóstwie absolutnym. Wiele z nich przebywa w ośrodkach pomocy i wsparcia. 88% dzieci jest w nich z powodu biedy, a nie sieroctwa. Często po opuszczeniu instytucji dzieci trafiają na ulicę, dlatego też Centrum Wsparcia Dzieci i Rodziny Kaleciok stara się ponownie umożliwić najmłodszym włączenie w strukturę rodziny. Poprzez teatralno-taneczne zajęcia budzi w nich poczucie własnej wyjątkowości i podwyższenia statusu społecznego, stymulując do odważnego działania na rzecz swego losu. Liderem grupy jest Lera Pototskaia.