Hong Kong Youth Drama CHINY

Hong Kong Youth Drama CHINY

Szelest opowieści ojców.

Z pokolenia na pokolenie ustnie przekazywana jest opowieść o tradycji, kulturze, przyzwyczajeniach, nakazach i zakazach. To nie tylko sposób wychowania – słuchać opowieści swoich dziadów – ale też metoda utrzymania własnej tożsamości. Przez 156 lat Hongkong był kolonią brytyjską. Miasto rozwijało się na wzór europejskich metropolii, zatracając swoją orientalną wyjątkowość. Dziś nie potrafi przypomnieć sobie historii swoich ojców. Dzieci z Hong Kong Youth Drama Ambassador Scheme starają się poprzez teatr odkryć energię i historię miasta z czasów przed kolonialnych. Dzieci improwizują zapożyczając opowieści z tradycyjnej magicznej chińskiej Księgi Gór i Mórz, w ten sposób przekonują się kim są, jaka jest ich faktyczna kultura i skąd tak naprawdę pochodzą. Liderem grupy jest Sim Fong Zoe Lai.