Chiedza Children Care ZIMBABWE

Chiedza Children Care ZIMBABWE

Spontaniczna radość odnaleziona w tańcu.

W Zimbabwe ponad 1.6 miliona dzieci dotkniętych jest konsekwencjami epidemii HIV/AIDS. ROKPA Zimbabwe pomaga przezwyciężać trudności, wspierając istniejące projekty, głównie oddolne: szkoły dla niepełnosprawnych dzieci, małe domowe manufaktury czy sierocińce. Prowadzi również własną działalność – terapię wspomagającą kobiety chore na AIDS, edukację rehabilitantów niepełnosprawnych dzieci, szkoli do pielęgnacji przydomowych ogrodów, sponsoruje sadzonki warzyw. Jedną z wspieranych organizacji jest Chiedza Child Care Centre, gdzie dzieci spędzają aktywnie swój wolny czas, mogą zjeść ciepły posiłek, posiąść wiedzę i umiejętności, które sprawią, że w dorosłym życiu będą „samowystarczalne”. Organizacja stworzyła artystyczną grupę, która integruje, pozwala odreagować ból i stres życia codziennego, jest zabawą i czasem relaksu. Liderką grupy jest Olina Mashinge.

Fot.Piotr Spigiel