„Arktyka”       Republika Sacha, ROSJA

„Arktyka” Republika Sacha, ROSJA

Duch przodków.

W małej miejscowości Nieriungri otoczonej malowniczymi lasami powstała innowacyjna szkoła z internatem – „Arktyka”. Zagubiona w środku największej jednostki federacyjnej Rosji, republiki Saha, szkoła wspiera i kształci dzieci pochodzące z autochtonicznych rodzin Północy. Od 1999 roku młodzi Ewenkowie, Eweni, Dołganie, Jukagirzy i Czukcze spędzają razem rok szkolny. „Jesteśmy korzeniami jednego drzewa i tym drzewem jest Jakucja” – mówią o ziemi swoich przodków uczniowie internatu. A jest to teren naprawdę olbrzymi, ponieważ żeby przykryć obszar republiki Saha, trzeba by położyć na nią pięć Francji. Około 40% terytorium kraju leży za kołem podbiegunowym i w całości jest objęte wieczną zmarzliną, w znacznym stopniu wpływającą na ekologię regionu. W Jakucji wydobywa się 99%wszystkich rosyjskich diamentów, co wynosi 25% światowych zasobów.

Podczas roku szkolnego uczniowie „Arktyki” biorą udział w różnorodnych zajęciach twórczych, które uczą ich duchowego dziedzictwa rdzennych mieszkańców Jakucji. Tworząc nowoczesną interpretację tańca ludowego, zespół „Laredo” zadziwi publiczność Brave Kids różnymi technikami gry na drumli, śpiewem gardłowym i spektaklami: „Wtajemniczenie myśliwych”, „Baśń o niedźwiedzim przodku” oraz „Święty duch jelenia”.