MiniMerci CZECHY

MiniMerci CZECHY

CZECHY – MiniMerci – Taneczne oblicze Czarnego Miasta.

Liderem grupy jest Lenka Sládečková.

 

Dzieci z MiniMerci pochodzą z breńskiego getta. Większość czeskich Romów uczęszcza do szkół specjalnych, gdzie nie mają możliwości kontaktu z  Czechami. Uniemożliwia to dialog społeczny, a co za tym idzie ich awans i zmianę życia na lepsze. Dzięki Brave Kids, dzieci będą miały rzadką okazję spotkać się z „nie-Romami”, pokazać efekty całorocznej pracy, swój talent i przekonać się, że mogą odwrócić swój los i nie są skazane na dziedziczenie biedy. 

.